Apostando pola eficiencia enerxética e a mellora do medio ambente instalamos placas fotovoltaicas na cuberta das nosas naves.